studietilbud

VÅRT STUDIETILBUD OG FAGOMRÅDER:

På dette kunstakademiet kan du studere alle de tradisjonelle kunstfagene; tegning, maleri og skulptur.


Studie- / undervisningsplan:

Ved Oslo Kunstakademi er vi opptatt av at studiet skal være “mat-nyttig” for den retningen som hver student tar sikte på. Derfor blir studieplanen tilpasset hver enkelt elev etter deres behov og ambisjoner.


  • Tegning kan sees på som selve ryggraden i et klassisk kunst-studium. Selv om tegning er en høyverdig uttrykksform i seg selv, er det også et av de viktigste verktøyene for å forstå form, rytme og komposisjon også for malere og skulptører. Det er også verktøyet som de fleste bruker for skisser og ide-utvikling.


  • Maleri er et studie som legges opp etter hvilken abstraksjons-grad studenten har ønsket om å arbeide innenfor, men studentene oppfordres både å bevege seg innen non-figurativt, halv-figurativt og figurativt uttrykk for å forstå den underliggende abstraksjonen i billedspråket.


  • Skulptur har alltid blitt sett på som det mest håndfaste fagområdet. Dette er den beste metoden for å studere konkret form-problematikk, og det anbefales at alle kunststudenter (særlig figurative) arbeider en del med skulptur selv om de tar sikte på et 2-dimensjonalt uttrykk.                                                                                   

FOR TIDEN PRIORITERE SKULPTUR SOM STUDIETILBUD VED OSLO KUNSTAKADEMI.

Du kan bli med i vår skulptur-gruppe som fungerer som et atelierfellesskap med veiledning.


for mer informasjon, fyll ut skjema nedenfor:

KONTAKTSKJEMA

 
 
 
 
 

OPPTAK AV STUDENTER:

Studiet er delt opp i to semestre (høstsemester og vårsemester). Opptak av studenter skjer i begynnelsen av hvert semester, men vi forsøker å være smidige hvis du har spesielle behov eller ønsker.

Høstsemesteret er fra 05. september- 16. desember.

Vårsemesteret 2017 starter onsdag 18. januar og fortsetter ut mai måned.


Opptaksprosedyre:

  • Send oss 8-10 foto av arbeider du har laget. (tegning, maleri eller skulptur).
  • Skriv en kort tekst om hva du ønsker å lære mer om og gjerne hva som inspirerer deg til å arbeide med kunst. (La det være kortfattet, vi kan utrede dette senere i intervju.)
  • Intervju. Vi avtaler et møte i skolens lokaler. (Hvis du ikke har mulighet til dette, kan vi ordne det pr telefon.)
  • Kontraktinngåelse. Vi tegner kontrakt for ett semester (halvår) av gangen.PRISER:


  • Fulltids- / deltidsstudiet kr 17 000,- pr. halvår.                                                                                                               

Fordi de fleste som studerer kunst tar dette som et deltidsstudiet eller har mulighet til å studere ved varierte tidspunkter, har vi opprettet en fleksibel studieordning. Studentene får egne nøkler til lokalene og derfor en atelierplass som de kan bruke når de ønsker det.                                             


  • Fulltids- / deltids inkludert kveldskurs kr 23 000,- pr. halvår.                                                                                                Dette studiet inkluderer både atelier-plass og deltagelse ved relevante kveldskurs.


  • Privatundervisning kr 12000,- pr halvår.                                                                                                                                         For de som kun ønsker privatundervisning/korrektur en gang i uka (uten atelierplass) har vi et tilbud for dette også. Undervisning/korrektur vil foregå på onsdager kl 10-15.                                                                                            

BESØKSADRESSE

TELEFON

EPOST

Copyright © 2016 Oslo KunstAkademi

post@oslokunstakademi.no

Frode Lillesund

Flateby Skogsvei 44

1450 Nesoddtangen

92693635

POSTADRESSE