portrett maling og portrett tegning

"PORTRETT TEGNING og PORTRETT MALING"

Dette kurset går onsdager kl. 17.00-20.00 (Neste kurs starter 16. november)

1kurs (5x3 timer) pris: 2700,-

 

 

3kurs (15x3 timer) pris: 5900,-

PORTRETT-TEGNING og PORTRETT MALING

- tidspunkt: torsdager kl. 17.00-20.00

Neste kurs starter torsdag 19. januar

 

Portrettering er et inspirerende utgangspunkt for å lære å tegne og male. Ansikter er det vi mennesker psykologisk gjenkjenner raskest, og vi har alltid vært opptatt av å avbilde personer, først og fremst som ansiktsgjengivelse.

 

Å tegne eller male portrett er en av de mest populære uttrykksformene innen billedkunst. Dette er en mer intim person-gjengivelse enn akttegning, og gjennom større detaljering kan vi både skape et enda mer levende og "sjelfullt" uttrykk. For likhet er proporsjoner viktig, men det er minst like viktig å forstå hodeformen og hvordan man tenker helhet i bildet hvis man skal lage et godt portrett

 

Vi arbeider etter levende modell, og gjennomgår forskjellige faglige problemstillinger. Kurset tilrettelegges ut ifra hver og en deltakers faglige nivå, -om du er nybegynner eller mer erfaren tilpasses leksjoner og veiledning individuelt.

 

Det er valgfritt hvilken materialteknikk man ønsker å arbeide med (f.eks. blyant, kull, kritt, pastell). Du blir fulgt opp i det materialet/redskapet du ønsker å lære, og læreren kan anbefale riktig redskap for deg, ut fra dine ambisjoner og ønsker. Nybegynnere anbefales å starte med blyant.

 

Kursene kan også fungere som en progressiv utdannelse som portrettegner, eller evt. i kombinasjon med andre kurs som for eksempel akt eller skulptur. For de som velger å bli faste deltakere på kurset, vektlegges det å utvikle elevens personlige ”stemme” som kunstner. Da går en inn i mer avanserte aspekter av portretteringen, som blant annet fysisk likhet: Likhet i portretteringen er noe som bestemmes av kunstnerens proporsjonsforståelse, formsans, valør og evt. bruk av farger. Utover dette er det kunstnerens abstraksjonsevne og følelse for form og rytme, som skaper et levende og psykologisk uttrykk til portrettet.

 

 

Anbefalt utstyr:

 

Tegne- eller skisseblokk (minimum A3)

Et utvalg blyanter (f.eks. H2, B2 og B6)

Knettgummi

 

Anbefalt male-utstyr:

 

oljemaling (evt. vannløslig oljemaling)

lerret

pensler

 

(Kursdeltakerne får tilsendt detaljert liste med anbefalt utstyr i forkant av kurset)

 

 

Eksempler på temaer vi kommer inn på i løpet av kurset:

 

  • forståelse av hodet som form og bevegelse
  • enkel komposisjon/ plassering på formatet
  • proporsjoner
  • lys/skygge
  • hodets anatomi
  • rytme
  • billedrom

 

Kurslærer: Frode Lillesund (les lærerens CV her)

hand_lær_å_tegne_hender_oslo_kunstakademi_kunstskole_i_oslo_sentrum

POSTADRESSE

Frode Lillesund

Flateby Skogsvei 44

1450 Nesoddtangen

BESØKSADRESSE

TELEFON

92693635

EPOST

post@oslokunstakademi.no

Copyright © 2016 Oslo KunstAkademi